ערב שכולו זהב – מסיבת השקת החזון של הבית

מסיבת השקת החזון של הבית

מגזין הזהב