בית גיל הזהב ת"א

תנאי שימוש באתר www.golden-house.co.il

ברוכים הבאים לאתר הבית של בית גיל הזהב ת"א, המהווה חלק מפעילותה של בית הזהב בע"מ (חברה המנהלת ומפעילה בתי דיור מוגן בישראל ובתי אבות סיעודיים באנגליה) (להלן: "האתר" ו- "החברה", בהתאמה).

אתר זה מספק מידע הקשור לפעילות בית גיל הזהב ת"א – אשר הינו בית דיור מוגן המיועד לדיירים בגיל השלישי הממוקם ברח' דרך משה דיין 66 בעיר תל אביב, לרבות, אך לא רק, פרטים על היחידות המוצעות בו ועל השירותים השונים הניתנים במסגרתו (להלן: "בית גיל הזהב").

השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה ובדפים אחרים באתר. מובהר כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת.

כל האמור בתנאים אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

כותרות הסעיפים, בתנאים אלה, הן לצורך הנוחות בלבד.

 1. השירותים באתר – כללי

 

 1. אחריות
 1. קניין רוחני
  • המשתמש מצהיר ומודע לכך כי השימוש באתר אינו מקנה לו כל זכות קניינית בו, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, וכי הוא מודע ומצהיר כי כל הזכויות באתר על כל עדכוניו ו/או שיפוריו, הינן ותישארנה בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ו/או של מי מטעמה.
  • מבלי לגרוע מהאמור, כל הזכויות באתר, לרבות זכויות יוצרים, כל מידע המוצג בדרך כלשהי, טקסט, תוכנות, תמונות, סרטונים, גרפיקה, עיצובים, קבצים קוליים, קובצי וידאו, קובצי תמונה וקבצים אחרים המופיעים באתר, שייכים במלואם לחברה או לצדדים שלישיים אשר הקנו לחברה זכויות שימוש בהם. המידע שיופק באמצעות האתר נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
 2. שינויים באתר

 

 1. תכנים המועלים על ידי המשתמשים באתר

 

 1. קישורים באתר

 

 1. הגנת פרטיות

בשל העובדה כי השימוש באתר עשוי לכלול איסוף, שימוש ועיבוד של מידע אישי ו/או רגיש על המשתמש (להלן: "המידע האישי" או "המידע"), החברה תפעל כדלקמן:

 

 1. הדין החל