כתבה בתלאביבינט – שבת זהב בבית גיל הזהב תל אביב

עינת שפריר וחני שמש, מנכ״לית בית גיל הזהב תל אביב

כתבתה ממגזין תלאביבנט מתאריך 9.7.23 בנושא שבת זהב בבית גיל הזהב תל אביב
בנוגע למפגש הראשון אשר עסק ב"וולנס" רווחה גופנית ונפשית

מאמר שבת זהב בבית גיל הזהב תל אביב

 

מאמר שבת זהב בבית גיל הזהב תל אביב

 

מאמר שבת זהב בבית גיל הזהב תל אביב

מגזין הזהב