השאירו פרטים
התקשרו

תקן האיכות 2015-ISO 9001

בית גיל הזהב ת"א ידוע בזכות צוות העובדים המסור והנאמן המועסק בו שנים רבות.
מתן השירות לדיירי דיור מוגן בית גיל הזהב ת"א ולבני משפחותיהם הינו מהות העבודה של כלל העובדים בכל המחלקות בארגון.

נושא האיכות זוכה לדגש בארגונים רבים מתוך ידיעה כי ייצור מוצרים ומתן שירותים ברמה הגבוהה ביותר, חיוניים לארגון על מנת לשמר את העבודה הטובה שנעשת בו במקביל לרענון נהלים על מנת להישאר ברמת השרות הגבוהה בה הארגון מעוניין.
מערכות בקרת איכות מתבססות על רמת איכות רצויה במוצר או בתהליך, באמצעות תכנון קפדני, בדיקה ונקיטת פעולה מתקנת במקרה הצורך וזו הדרך שבזכותה אנו משמרים את ההצלחה שלנו.
בתקופה האחרונה סיימנו לכתוב את נהלי העבודה שלנו ולהתאימם למוצר השירות בו אנו מאמינים ועוסקים בו כל העת.

התהליך היה מורכב והשתתפו בו כלל העובדים והמנהלים.
בניהול התהליך נעזרנו בייעוץ מקצועי המותאם לכתיבת נהלים מסוג זה.
כחלק ממטרות התהליך, שמנו דגש מיוחד על תיעוד הפעילויות ובקרת הביצועים, תוך שמירה על הרמה הגבוהה של איכות השירות של כל העובדים בבית גיל הזהב ת"א.
כמו כן, כל המחלקות בבית גיל הזהב ת"א עברו מבדקים רבים ,בהם נבחנו נהלי העבודה והתאמתם לדרישות המשתנות וכן בדקנו את יכולת העמידה שלנו בנהלים שנכתבו.

בסיום התהליך הפנימי התקשרנו עם מכון התקנים הישראלי.
עברנו מבדק נהלים שהתבצע על ידי בודק מוסמך מטעם מכון התקנים הישראלי ובסיומו קיבלנו את תעודת האיכות המעידה על הצלחתנו במבדק.

יש להדגיש כי כיום כלל העובדים בבית גיל הזהב ת"א פועלים על פי ההנחיות ונהלי העבודה ובהתאם לתקן האיכות – ועל כך גאוותנו!
אנו בטוחים כי השירות הניתן לדיירים יום-יום, שעה-שעה, על ידי צוות העובדים שלנו ,ימשיך להיות לשביעות רצונם המלאה ואף מעבר לכך.